För ett liv i balans

Aktivitetshälsan Diana Nääf AB

Föreläsning/kurser

Insiktsfull kommunikation
i mötet med mig själv och andra

Syfte:
Att påbörja en förändringsresa som för den enskilde deltagaren leder till en:
• större insikt om sig själv och hur tankar, känslor och beteenden påverkar deltagaren.
• ökad förmåga att professionellt bemöta andra människor.
• bättre hälsa genom att få nycklar till att reducera och förhålla sig till stress och oro.
• tydligare riktning i livet i samklang med egna värden.
Kursen är till största delen upplevelsebaserad och bygger på Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och dess grund utifrån inlärningsteori, informationsprocessteori, ACT och mindfulness, samt den sjukgymnastiska metoden Basal Kroppskännedom (BK). Vi integrerar övningar med föreläsning, reflektion och hemuppgifter.


Kursen innehåller 5 tillfällen x 3 timmar.
Första tillfället: Syfte och kursramar. Presentation av deltagare och oss själva. Sekretess. Våra sinnen. Övningar. Hemuppgift.
Andra tillfället: Sammanfattning av förra tillfället samt genomgång av hemuppgifter. Inlärningspsykologi och informationsprocessteori. Grundaffekter. Övningar.
Tredje tillfället: Sammanfattning och genomgång av hemuppgifter. Tankefällor. ”Hot cross bun”. Övningar.
Fjärde tillfället: Sammanfattning och genomgång av hemuppgifter. Personliga värden. Livskompassen. Kommunikation. Övningar.
Femte tillfället: Sammanfattning och genomgång av hemuppgifter. Övningar. Sammanfattning av kursen, feedback/utvärdering. Avslut.

 
Kursledare: Diana Nääf legitimerad sjukgymnast OMT 3, legitimerad psykoterapeut KBT, MSc, gruppledarutbildad inom hälso-sjukvård- och organisationer. Cicki Johansson legitimerad sjukgymnast, steg 1 i KBT, gruppledare manualbaserad KBT.


Kostnad: 3875 :- exklusive moms

Anmälan:

”När man uppnått sinnesro, blir det möjligt att slå av autopiloten och välja att handla på ett sätt som minskar stressen.”

 -  Andries J Kroese

 

 

Medlem i LSR och  BTF.