För ett liv i balans

Aktivitetshälsan Diana Nääf AB

”Sömngångaren Nicodemus på väg till Adressen. Vem har adressen? Vet inte. Men det är dit vi går.” -Tomas Tranströmer

 

Individuella samtal

I samråd med individen, gör jag som psykoterapeut en individuell bedömning av personens problem.

Vi börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad, men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga just orsaken till varje individs problem.

” Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas.”

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.” Informationen är hämtad från BTF´s hemsida där jag är medlem.

Jag hjälper dig med panikångest, depression, stressrelaterade problem, långvarig smärta, fobier av olika slag, relationsproblem, coaching etc.

 

 

.

 

 

Medlem i LSR och  BTF.