För ett liv i balans

Aktivitetshälsan Diana Nääf AB

 

Om Aktivitetshälsan

Sommaren 2007 var det dags för mig att utveckla mitt företag i en delvis ny riktning och i samband med detta beslut ändrade jag också mitt företagsnamn från Slottspraktiken till Aktivitetshälsan. Namnet Aktivitetshälsan kändes naturligt då det är viktigt att lyfta fram att klienten är aktiv i sin egen rehabilitering och att de får kompetent vägledning till ett friskare liv.

Rehabilitering är ett samarbetsprojekt mellan mig och klienten där individen behöver känna sig delaktig i sitt välmående oavsett om problemen som de söker mig för är stressrelaterade, psykosomatiska, fysiska eller liknande. Denna helhetssyn på människan har genomsyrat mitt sätt att tänka och arbeta på sedan jag blev sjukgymnast 1985. Som ett led i detta synsätt valde jag också att läsa psykologi i 6 år och jag är sedan augusti 2014 legitimerad psykoterapeut i Kognitiv Beteende Terapi. I maj 2014 fick jag även en Medicine Magister i Medicinsk Vetenskap. Med handledning och utbildning tar det i snitt 11 år att bli färdig psykoterapeut. Endast den som har en legitimation får benämna sig psykoterapeut.

 

 

Medlem i LSR och  BTF.