För ett liv i balans

Aktivitetshälsan Diana Nääf AB

Aktuellt

Parterapi


Aktivitetshälsan erbjuder par med relationsproblem bedömning, terapi och rådgivning. Vi har korta väntetider och värdesätter ett bra bemötande.


Har du och din partner hamnat i olösliga konflikter, och behöver hjälp med att gå vidare och förbättra relationen? Då kan det vara bra att gå i parterapi för att bryta mönster och få nycklar till lösningar.


Metoden vi använder är IBCT (Integrative Behavioral Couples Therapy). Det är en vetenskapligt beprövad metod för par, utvecklad av psykologen och professorn Andrew Christensen, verksam på University of California i USA. Parterapin inleds med ett första gemensamt utforskande samtal där paret får berätta om styrkor och svårigheter i relationen. Därefter träffar terapeuten var och en individuellt, för att sedan gemensamt träffas för ett återkopplingssamtal. Vid återkopplingssamtalet ger terapeuten sin bild av vad som framkommit under samtalen, samt presenterar en ide´ om hur paret kan bli hjälpta.


I behandlingsfasen går terapeuten igenom beteendemönster och hur olika förändrings- och acceptansstrategier kan hjälpa paret att förstå hur konflikter uppstår, och skifta perspektiv för ökad förståelse för den andres perspektiv. Ni får även lära er att ge uttryck för egna känslor och behov, och hitta tillbaka till det positiva som ni tidigare uppskattade hos varandra.

 

 

Medlem i LSR och  BTF.