För ett liv i balans

Aktivitetshälsan Diana Nääf AB

Välkommen till Aktivitetshälsan

 

I mitt arbete som legitimerad sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut i KBT är det viktigt för mig att se hela människan. Min målsättning är att vägleda de människor som söker min hjälp till ett friskare och aktivare liv där individen känner en större glädje och en starkare tilltro till sin egen förmåga.

Genom att integrera mina ortopedmedicinska kunskaper med de kunskaper som jag har inom psykosomatik och psykiatri kan jag på ett kompetent sätt hjälpa människor att förstå sambandet mellan kropp, tanke, känsla och beteende.